Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Verzendkosten en betaling

Verzendkosten en leveringstermijn

Op dit moment heeft u de optie uit volgende verzendmogelijkheden 

1) Levering aan huis (5 €, excl. BTW)

  • We streven er naar uw bestelling binnen de 4 tot 6 werkdagen te leveren via Bpost. Echter zijn er verschillende factoren buiten onze wil om die deze levertermijn tot het uiterste rekken, zoals bv. eindejaarsdrukte bij de vervoerders. Wij kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden en doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
2) Levering is gratis van een bestelbedrag van 100 €
  • We streven er naar uw bestelling binnen de 4 tot 6 werkdagen te leveren via Bpost. Echter zijn er verschillende factoren buiten onze wil om die deze levertermijn tot het uiterste rekken, zoals bv. eindejaarsdrukte bij de vervoerders. Wij kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden en doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te verzenden.
3) Afhalen bij Silhouetteshop
  • We streven er naar uw bestelling binnen de 2 tot 5werkdagen klaar te hebben voor afhaling. Echter zijn er verschillende factoren buiten onze wil om die deze levertermijn tot het uiterste rekken, zoals bv. eindejaarsdrukte bij de vervoerders. Wij kunnen hier niet voor aansprakelijk gesteld worden en doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk klaar te zetten. Afhalen kan pas nadat u van ons een e-mail of telefoon hebt gekregen dat uw pakket klaar staat. Afhalen kan van dinsdag tem zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13u30 tot 18 u en dit op volgend adres: Kouterbosstraat 26 -9420 Erpe.
4) Toevoegen aan een geplaatst order bij Silhouetteshop. 
  • In het geval u bijvoorbeeld flex bij Silhouetteshop bestelt én een t-shirt in deze textielshop, kan u kiezen voor deze verzendmethode. Op deze manier worden beide bestellingen samen verzonden. Wij vragen wel om in beide shops in het opmerkingenveld te vermelden dat beide orders samen horen. Zonder duidelijke link voor ons, zijn wij genoodzaakt verzendkosten aan te rekenen voor de textielbestelling. Opgelet! Bij één van de twee shops moet de bijhorende verzendkost betaald zijn, indien de levering niet gratis is.
Compleetlevering: de bestelling wordt geleverd als alle producten in voorraad zijn.
Deellevering mogelijk: alles wordt verzonden wat voorradig is, dit kan in twee of drie verzendingen zijn (met bijhorende verzendkosten)
 
Betalen

Elke bestelling kan achteraf betaald worden met een betaaltermijn van 14 dagen. Uw bestelling wordt intussen verwerkt en verzonden.
De factuur van de beschikbare artikelen vermeerderd met eventuele verzendkosten, wordt opgemaakt op het moment dat wij uw artikelen kunnen verzenden.
Deze wordt verzonden via ons gekend facturatiesysteem nl. "Factuursturen". U krijgt hiervan een e-mail en u kan deze via een QR code elektronisch betalen of via een bankoverschrijving. Heeft u gekozen voor deellevering? Dan kan het zijn dat een tweede factuur, eventueel vermeerderd met verzendkosten, wordt opgemaakt als wij de achterstallige artikelen (backorder) van uw levering bij ons ontvangen.
Elke factuur heeft een betaaltermijn van 14 dagen.

Bij niet-tijdige betaling heeft LOUVIK BV  automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 8.5% / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft LOUVIK BV  bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, meer administratieve kost van minimum 15 €, meer de eventuele gerechtelijke kosten of kosten incassobureau.
LOUVIK BV  is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval LOUVIK BV  een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van LOUVIK BV  onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt LOUVIK BV  zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

Bij niet tijdige betaling wordt 1 herinnering vermeerderd met bovenstaande kosten (verwijlintrest 8,5% digitaal en per brief verzonden. Na de vervaldag van deze herinnering ( 15 dagen), wordt een incassobureau (Intrum Justitia) ingeschakeld.